GÁLLOK
             KAMPEN I SAMELAND

SE DEN NU I SVTPLAY

Gállok har haft premiär i SVT den 16 augusti. Se den här: Gállok - kampen i Sameland

Gállok är en film om gruvdriften i norra Sverige, dess starka ekonomiska krafter - och de känslor som den väcker. Tor är naturfotograf och aktiv i kampen mot den nyplanerade gruvan i Gállok. Förutom de uppenbara spår en grävning skulle sätta på miljön skulle den vara förödande för traktens rennäring. Gruvbolagen från södra Sverige och Storbritannien ställs mot byns befolkning, men lokalbefolkningen ställs också mot varandra. Många tror att en gruva vore räddningen för bygden. Förutom att skildra en kamp mellan David och Goliat är Gállok ett kärleksfullt porträtt av en fars och dotters tro på och arbete för ett gemensamt mål.


AKTUELLT

Gállok engagerar!

Gállok har redan haft en otroligt uppskattad och välbesökt förhandsvisning på Tempo Film Festival den 7 mars i Stockholm med en lång efterföljande frågestund tillsammans med filmens huvudkaraktär Tor L. Tuorda. Med stor inlevelse och nyfikenhet hos publiken fördes ett livligt samtal om filmens betydelse. Det är tydligt att den både rör upp känslor och manar till eftertanke hos publiken.

Många väntar nu på möjlighet att få se filmen på flera orter, inte minst i Norrbotten där vi nu planerar för visning vid Folkets Bio i Luleå den 25 april.

ÄR DU INTRESSERAD av att få se filmen på din hemort så kontakta oss och engagera din lokala biografföreståndare för en visning!

Självklart deltar gärna Tor L Tuorda i samband med visning om det finns intresse och möjlighet till det.